ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

"Да култивираш характера си така, че да не рухваш, когато те сполети нещастие и да не се самозабравяш в мигове на щастие, а спокойно да приемаш всичко, което ти донася съдбата, това е висша добродетел." 
— Джуан Дзъ 
Психологичното консултиране е насочено към подпомагането на човека да се справи със значим за него проблем. Изследват се основните му убеждения за себе си, другите и света. Ако са негативни, обикновено са несъзнавани, но въпреки това участват във вземането на решения. 

Умът не наблюдава, той интерпретира. Хората не се травмират от конкретното събитие, а от значението, което му придават. При емоционален проблем се мисли едностранчиво. Стеснено е възприемането на проблема, което води до ограничаване на възможностите за преодоляването му. Постепенно се натрупва неудовлетворение. Изработват се строги лични правила. Нарушаването им води до чувство на вина или гняв. 

В процеса на консултирането се проследява личната интерпретацията на случващото се. Търсят се ирационалните страхове и когнитивните изкривявaния, както и възможните алтернативи. Разширява се приемането на себе си и другите. Целта е да се създаде усещане за собствена значимост и чувство за безопасност. 

Когато човек осъзнава и приема себе си, изгражда пълноценни връзки и не избягва трудностите. Той е уверен в собствените си сили и умения за справяне. 

Комплексите имат собствени мисъл, чувство и поведение. За да се освободим от тях трябва да разберем как реагираме на неочаквани събития.

Проекцията е психологически механизъм, чрез който проектираме върху другите нежелани собствени черти, които искаме да скрием. Тя се явява несъзнавано желание да се оневиним в собствените си очи, за да избегнем отговорността и да не положим усилия да се променим.

Компенсацията е несъзнавано действие, с което се опитваме да преодолеем стреса от неуправляеми наши емоции и блокирани чувства.

Компулсивността е компенсация, която е станала непреодолима.

Психологичното консултиране може да ви помогне: 
— да управлявате по-добре своите емоции; 
— да осъзнаете мислите си, които ви пречат да изразявате себе си; 
— да се свързвате и удовлетворявате своите потребности; 
— да разбирате и приемате себе си и другите без обвинения.