СЕБЕПОЗНАНИЕ

СЕБЕПОЗНАНИЕ


За достигане здравословен начин на живот не е достатъчно приемането на качествена храна. Нужно е себепознание. То включва приемане на собствените емоции: негативните и положителните. 

Осъзнаването на изпитваните емоции допринася за по-лесното адаптиране към житейски събития, водещи до стрес. Когато потискаме гнева си, потискаме и имунната си система. Неспособността да се изпитва гняв е основен източник на стрес. Това не означава да му придадем външен израз, а да признаем, че го изпитваме. Така не го задържаме в тялото си и предотвратяваме отключването на болест в организма. Признаването на тъгата, обидата също освобождава тялото от натрупаното напрежение. Това не означава да се вкопчем в огорчението, да си позволим озлобление и нежелание да се свържем с другите. В същото време харесването на другите минава през себеприемането. 

Психологичното консултиране и възможностите на арт терапията предоставят подкрепа в процеса на себепознанието и себеприемането, и достигането на пълноценен живот.