МИСЛИ

МИСЛИ


Животът ни зависи от преобладаващите ни мисли. Ако мислим, че ще се провалим, обикновено го правим. Ако мислим, че нещо лошо ни очаква, то идва. Това е така нареченото "самоизпълняващо се пророчество". То е възможно поради положителната обратна връзка между вярване и поведение, т.е. избираме поведение - обикновено несъзнателно, което позволява очакваното да се сбъдне. Може да се каже, че има хора, които вместо положителни утвърждения (афирмации) използват негативни. 

Положителните утвърждения са възможно средство за преодоляване на негативното възприемане на себе си и света. Те работят на принципа на заместването. Целта им е да подготвят ума за осъществяване на нещо желано. Изказват се в положителен свършен вид. Силата им идва от връзката с подсъзнанието, което крие в себе си неизчерпаем запас от възможности и способности, които чакат да бъдат осъзнати и проявени. 

Затова арт терапията е ефективен метод за по-добро себепознание и себеизява, защото чрез изкуството лесно влиза във връзка с подсъзнанието и по този начин прави заложбите на човека осъзнати. И само от него зависи дали ще ги развие. 

Едно силно позитивно утвърждение е: "Обичам и одобрявам себе си.". То е възможност да се измъкнем от капана на вината, чрез която някои хора се опитват да ни манипулират и съответно да властват над нас.