ХАРМОНИЯ

ХАРМОНИЯ


Хармонията като емоционално равновесие

Думата хармония има древногръцки корен и означава разбирателство. В митологията богинята Хармония е дъщеря на Арес - бог на войната  и Афродита - богиня на любовта и красотата.

В Средновековието има значение на съзвучие между два тона. 

В личен план я разбираме като емоционално равновесие, като съзвучие и разбирателство между радостта и тъгата, светлината и тъмнината... Баланс.

Когато изпитваме силни чувства, задържаме дъха си. Страх ни е от тяхната сила. 

Да си пожелаем да дишаме дълбоко, за да се свързваме с чувствата си без страх. 

Да ги приемаме в хармонично звучене. 

Да живеем в разбирателство със себе си и другите. 

Хармония цяла година!

Да има Светлина и радост, Спокойствие и увереност, Смелост и дръзновение, Желание и воля!