КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

"Задачата на всеки човек е да разбере какво блокира житейската му ситуация."
— Фриц Пърлс
Кариерно консултиране при избор на професия

— Къде да продължите образованието си.
— Когато желаете да разберете повече за своите способности, интереси и умения.
— Ако имате отлични резултати в много направления и се колебаете кое е най-подходящо за Вас.
— Търсите отговори на въпросите: Кой съм аз? Какво искам? Как да го постигна?

Това се постига чрез използване на личностни въпросници и подходящи инструменти, улесняващи взимането на решения. Чрез оказване на съдействие в процеса на определяне на целите, изготвяне на план за действие на база на получената информация за личността, нейните силни страни и интереси.