АРТТЕРАПИЯ

АРТТЕРАПИЯ

"В изкуството няма "трябва", защото изкуството е свобода." 
— Василий Кандински
Арттерапия - лечение чрез изкуство

Арттерапията използва образите, които се създават чрез рисуване, моделиране или апликиране за по-лесно осъзнаване на собствените бариери пред достигането на удовлетворяващ личен и професионален път. За тази цел не е необходим художествен талант. 

Арттерапевтичните техники подобряват психичното състояние, като пречистват ума и понижават изпитваното напрежение. При тях участникът е активен, а не само пасивен наблюдател. Използва се възможността на изкуството да влияе върху емоциите и да ги трансформира. 


Индивидуална арттерапия

Терапевтичните техники на арттерапията подобряват състоянието на човека, защото използват експресивното изкуство като възможност за пречистване на ума, конструиране на енергията и понижаване на напрежението. Участникът е активен, а не само пасивен наблюдател, което води до повишаване на увереността в собствените сили. При този метод чувствата се превръщат в образи и това допринася за по-лесното им разбиране. Затова арттерапията ефективно се използва при травми, загуби, личностни кризи, занижена самооценка, емоционални проблеми, преодоляване на негативни чувства - гняв, вина, страх, скръб, обида, тъга и посттравматично стресово разстройство.


Групова арттерапия

Арттерапията е ефективна в група, чрез предоставената възможност за ново разбиране на себе си и другите. Тя включва ефективни подходи за справяне в стресови ситуации. Всичко това се осъществява благодарение на създаденото пространство на доверие и взаимна емпатия между участниците и повишава увереността в собствените сили чрез лично изработения продукт, който е важен елемент в процеса на промяна към по-доброто себеприемане и себеизразяване. 

Не е необходимо да сте умели художници. Това, което използва този метод е чрез рисуване, моделиране, апликиране да се създадат образи, които да допринесат за по-лесното осъзнаване на собствените бариери за достигането на удовлетворяващ личен и професионален път. Групата е благоприятен фактор за това, защото осигурява пространство на подкрепа и приемане. 

Ако се чувствате изтощени, тревожни и демотивирани в своето ежедневие, може да се включите в група за възстановяване от стрес с арттерапия. Групата носи подкрепа и ново разбиране на себе си чрез взаимния обмен на енергии и информация и повишава увереността в собствените сили.