ИН-ФОРМАЦИЯ

ИН-ФОРМАЦИЯ


Формиране отвътре

Информацията, която получаваме я подреждаме вътре в нас по начина, по който възприемаме себе си и другите. Ако се възприемаме със страх, го проектираме навън. 

Тази наша способност ни подтиква да сме внимателни как подреждаме получената отвън информация. Да следим какви наши мисли и чувства тя провокира.

Всяка ситуация ни дава избор как да реагираме на нея. 

Добре е да разгледаме нашата представа за себе си. И ако е отрицателна да тренираме мислите си в посока за придобиване на положителна такава. Например:
"Мога да вземам правилни решения."
"Всеки проблем има разрешение."
"Аз наистина съм здрав."

Как ще продължите?