АЗ-ЪТ

АЗ-ЪТ


Аз-ът е съвкупност от представата на индивида за себе си и оценката, която си дава - всичко, което дефинира кой е той.

При недефиниран Аз се наблюдава:
— нестабилно самочувствие;
— липса на контрол върху материалното в живота;
— няма постоянна воля;
— няма усещане за собствена ценност;
— търси утвърждаване отвън.

Хората с ясна дефиниция "Кой съм Аз" не са тук, за да се доказват. Нямат нужда от утвърждаване отвън. Те се чувстват утвърдени в семейството си, т.е. признато им е мястото в него. Имат ясни желания и силна воля как да ги постигнат.

Аз-образът подлежи на развитие и изграждане с интерпретиране на миналия опит. Може да се подсили и утвърди.